Termeni și condiții de utilizare website

1. APLICABILITATE

Termenii și condițiile prezentate în acest document sunt valabile și se aplică pentru întreg website-ul www.UNLOGO.ro precum și toate paginile conexe (social media, blog etc.) pentru care FACEM RECLAME S.R.L. are calitatea de autor, proprietar și administrator.

2. DREPTURI DE AUTOR

FACEM RECLAME S.R.L. este autorul site-ului www.UNLOGO.ro precum și a tuturor paginilor conexe (social media, blog etc.) și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației Române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, logo-uri, elemente de design, icoane, fotografii, clipuri audio și/sau video etc. sunt proprietatea exclusivă a FACEM RECLAME S.R.L. sau sunt licențiate de FACEM RECLAME S.R.L. pentru a putea fi folosite.

3. LICENȚE DE UTILIZARE

www.UNLOGO.ro vă acordă o licență limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica, în lipsa unui acord scris din partea FACEM RECLAME S.R.L. Această licență nu include:

– revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe acest Site;

– download-ul sau copierea informațiilor;

– utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

www.UNLOGO.ro vă acordă o licență limitată, revocabila și ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie www.UNLOGO.ro sau un partener/afiliat al acestuia de o maniera falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a marcii www.UNLOGO.ro fara acordul prealabil scris al FACEM RECLAME S.R.L.

Conținutul Site-ului, integral și/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul prealabil, exprimat explicit și în scris al FACEM RECLAME S.R.L.

4. MĂRCI

Marca www.UNLOGO.ro este o marcă deținută de către FACEM RECLAME S.R.L. Domeniul www.UNLOGO.ro este deținut de către FACEM RECLAME S.R.L.. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui www.UNLOGO.ro, în formă directă sau ascunsă (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a FACEM RECLAME S.R.L. este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licentele acordate de catre www.UNLOGO.ro, conform cu cele de mai sus.

5. CONDITII DE UTILIZARE. GARANȚII.

Site-ul este furnizat de către FACEM RECLAME S.R.L. pe o bază “așa cum este” și “atât cât este disponibil”. FACEM RECLAME S.R.L. nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la www.UNLOGO.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, FACEM RECLAME S.R.L. fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site. FACEM RECLAME S.R.L. nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. FACEM RECLAME S.R.L. nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realitații la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

6. SECURITATE

Daca utilizați Site-ul, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor transmise de utilizator și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, încluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializarii lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

7. COMUNICĂRI

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care sa afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale www.UNLOGO.ro sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonalizați o altă persoană sau entitate. www.UNLOGO.ro își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați www.UNLOGO.ro și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licentiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afisa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul www.UNLOGO.ro și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii si condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral www.UNLOGO.ro sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

8. MINORI

www.UNLOGO.ro vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de catre minori. www.UNLOGO.ro poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, achizitionate tot de catre aceștia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

FACEM RECLAME S.R.L. respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veți considera că munca dumneavoastră a fost copiată de o maniera care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresați www.UNLOGO.ro o notificare care să cuprindă:

– semnatura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;

– o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;

– o indicare a locației de pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;

– adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;

– o declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;

– o declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia actionați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau actionați în numele său.

10. LEGISLAȚIE

Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, Politica de lucru și Politica de Confidentialitate se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul FACEM RECLAME S.R.L.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul societății comerciale FACEM RECLAME S.R.L.

 

Ultima actualizare: 12.04.2022

Politica de confidențialitate

FACEM RECLAME S.R.L., în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.UNLOGO.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politica de Confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune tuturor Termenilor și condițiilor de utilizare, inclusiv Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga întelegere (contractul) dintre părti.

In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul și cuvintele care denota genul feminin includ masculinul. Website-ul www.UNLOGO.ro poate fi denumit generic, în mod individual Site în cele ce urmează.

1. DEFINITII

Date care au caracter personal = orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, ]n mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor care au caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor care au caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Stocarea = păstrarea pe orice fel de suport a datelor care au caracter personal culese;

Sistem de evidență a datelor are au caracter personal = orice structură organizată de date care au caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

Operator = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor care au caracter personal;

Terț = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Destinatar = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă, nu vor fi considerate destinatari;

Date anonime = date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

Date de tip “business contact” = date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intra în categoria datelor care au caracter personal;

Date statistice = date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

2. COLECTAREA DE DATE CARE AU CARACTER PERSONAL

www.UNLOGO.ro poate colecta de la dumneavoastră date care au caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularele de contact și de comanda logo prezente pe site-ul www.UNLOGO.ro cer informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Putem să vă solicităm date care au caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
  • Pentru a livra serviciile și produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat;
  • Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;
  • Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;
  • Pentru a factura, a coresponda, a încheia contracte și anexe la contracte, a efectua plăti.

www.UNLOGO.ro colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. www.UNLOGO.ro poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date care au caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului;
  • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite sectiuni din Site se pot găsi linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastra de email este folosită pentru a vă trimite un raspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail și numele furnizat intra în categoria datelor tip “business contact” iar www.UNLOGO.ro le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

www.UNLOGO.ro poate dezvalui datele care au caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale www.UNLOGO.ro și ale site-urilor sale web, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizam date care au caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

www.UNLOGO.ro nu vinde, nu schimbă și nu închiriază date care au caracter personal către terți.

Pentru efectuarea plății, la plata prin credit card: formularele de plată online prezentate dumneavoastră, utilizatorului final, atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe website-ul www.UNLOGO.ro, trebuie completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele care au caracter personal.

Datele care au caracter personal introduse pe Site-ul www.UNLOGO.ro sau pe paginile aferente ale procesatorului de plăți online sunt întrebuințate pentru:

– facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
– livrarea acestora;
– efectuarea plății online;
– asigurarea securității tranzacției eCommerce/plătii online prin aplicarea de filtre antifraudă.

Datele care au caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 506/2004, către instituțiile abilitate.

Procesatorul de plăți online prin care se transmit datele bancare pentru a achita comenzile pe Site, este  mobilPay , proprietate a S.C. NETOPIA S.R.L.

Prin continuarea procesului de comandă pe site-ul www.UNLOGO.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor care au caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C. NETOPIA S.R.L., în calitatea acestuia de operator de date care au caracter personal, înregistrat la Avocatul Poporului cu numărul 9868/2009.

3. UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI A DATELOR ANONIME

www.UNLOGO.ro sau procesatorul de plăți pot folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării,  în următoarele scopuri:

– realizarea de analize/rapoarte;

– realizarea de informări;

– publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor oferite de către www.UNLOGO.ro sau procesatorul de plăti.

4. SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Procesatorul de plăți folosit de www.UNLOGO.ro utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care este găzduit procesatorul de plăți sunt protejate de acces fizic și la distanță, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele care au caracter personal, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și daca este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția procesatorului de plăți este periodic analizată din punct de vedere al securității.

5. LEGĂTURI EXTERNE

Site-ul poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului www.UNLOGO.ro, website-uri pe care credem că le veți aprecia ca fiind utile. Daca accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de www.UNLOGO.ro.

6. IMPUNEREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Daca aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat/ă asupra datelor care au caracter personal prelucrate de către www.UNLOGO.ro sau procesatorul de plăti și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

 

Ultima actualizare: 12.04.2022

Politica de lucru

Toate comenzile transmise online pe www.UNLOGO.ro sunt considerate valide după ce se confirmă plata în contul Site-ului. În funcție de banca din care se efectuează plata, transferul poate dura până la 48 de ore (zile lucrătoare).

1. PLASAREA ȘI PROGRAMAREA COMENZILOR

Toate comenzile transmise online pe www.UNLOGO.ro sunt preluate automat și utilizatorul este contactat de un consultant în maxim 24 ore, pentru demararea lucrării comandate în cel mai scurt timp.

Site-ul își rezervă dreptul de a programa comenzile în ordinea cronologică a plasării lor în Site.

Timpul de livrare afișat pentru fiecare tip de logo disponibil decurge de la data programării făcute și comunicate clientului.

www.UNLOGO.ro își rezervă dreptul de a refuza comenzile care sunt considerate a avea un caracter ofensiv, discriminator, ilegal, imoral sau în altfel de discordanță cu principiile sale. Orice comandă refuzată va fi anulată definitiv și valoarea achitata va fi rambursata în termen de 30 zile lucrătoare de la notificarea transmisă electronic utilizatorului/clientului la adresa de e-mail oferită la momentul comenzii.

2. EXECUȚIA COMENZILOR

Toate comenzile transmise online pe www.UNLOGO.ro sunt analizate pentru a oferi cele mai bune opțiuni clienților, în limitele tipului de logo comandat.

www.UNLOGO.ro asigură un nivel ridicat de implicare pentru oricare dintre tipurile de logo alese precum și o execuție grafică de calitate, care să respecte cerințele exprimate de client în procesul de creație.

Pentru a asigura un rezultat de cea mai bună calitate, procesul de creație dezvoltat de www.UNLOGO.ro implică o comunicare bogată cu Utilizatorul/Clientul și transmiterea de mostre ale diverselor etape de lucru, pentru aprobare.

Utilizatorul/Clientul se angajează să aprobe modelele mostră transmise de Site în cel mai scurt timp, întelegând ca orice întârzieri se reflectă direct în timpul total de execuție al lucrării.

Timpul de lucru aproximat și inclus în oferta pentru fiecare tip de logo poate varia în funcție de numărul de comenzi aflate în lucru la momentul înregistrării comenzii online a noului utilizator/client și de durata procesului de creație.

În funcție de produsul ales și opțiunile incluse, fișierele finale vor fi predate în toate formatele tehnice uzuale: AI, PDF, EPS, SVG, JPG HI-RES, JPG WEB-RES prin e-mail sau pe suport CD/DVD prin servicii de curierat (se poate adauga un tarif minim de procesare si expediere). Orice alte solicitări pot fi anexate la comanda și pot fi tarifate suplimentar, de comun acord între părți. Orice astfel de alte solicitări vor cădea impicit sub incidența acestor Termeni și Conditii, Politicii de lucru și Politicii de Confidentialitate.

3. FINALIZAREA COMENZILOR

Orice comandă acceptată se consideră finalizată la momentul livrării către utilizator/client a versiunii finale, în toate formatele, așa cum a fost în prealabil aprobată de utilizator/client. Orice obligații între părți se încheie după achitarea comenzii și livrarea acesteia către utilizator/client.

 

Ultima actualizare: 12.04.2022

Politica cookies

Oferte disponibile:

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, ailogo

ai LOGO

750 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, smartlogo

smart LOGO

1400 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, superlogo

super LOGO

2500 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, premiumlogo

premium LOGO

de la 5000 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, ailogo

ai LOGO

750 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, smartlogo

smart LOGO

1400 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, superlogo

super LOGO

2500 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

logo, design, romania, firma, grafica, sigla, emblema, personalizat, unlogo, gratuit, premiumlogo

premium LOGO

de la 5000 Lei

VEZI TOATE AVANTAJELE

© 2022 Facem Reclame S.R.L

website realizat de FacemReclame.ro